Wat is NotarisID?

Particulieren kunnen straks eenvoudig op basis van hun identiteitsbewijs persoonlijke gegevens bij de notaris in een digitale NotarisID laten vastleggen. De notaris controleert en valideert de identiteit van de aanvrager en garandeert zo een hoog beveiligingsniveau (STORK 3). De gecertificeerde IDgegevens als geboortenamen, geboortedatum en geboorteplaats worden beheerd door een onafhankelijke stichting gelieerd aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De gebruiker installeert een specifieke en goedgekeurde app op smartphone of tablet en beheert zelf de eigen gegevens. NotarisID conformeert zich aan geldende Europese wetgeving aangevuld met de geldende wetten voor het notaris ambt. Bekijk dit filmpje over het eID stelsel

Waarom kiezen voor NotarisID?

Overheden, private dienstaanbieders en bijvoorbeeld (zorg)verzekeraars en banken leunen tegenwoordig zwaar op digitale dienstverlening. Dat heeft veel voordelen maar ook een keerzijde. Privacygevoelige informatie 'slingert' rond op het internet of gestolen klantgegevens worden misbruikt door criminelen. Een riskante ontwikkeling omdat bij digitale transacties het vertrouwen tussen klant en dienstaanbieder cruciaal is. Om de consument te beschermen ontwikkelt de overheid wetgeving die hoge eisen stelt aan het bewerken van privacygevoelige informatie. Dit gaat met zekerheid leiden tot hogere kosten voor databeveiliging. Ook omdat de kans op (imago) schade groot is wanneer gegevens op straat belanden. Zaak is dus er voor te zorgen dat partijen geen bewerker zijn in de zin van de Wet maar alleen informatie raadplegen. Hiervoor is een nieuw identificatie- en authenticatiemiddel in ontwikkeling: NotarisID.

Hoe is de toetsing geregeld?

Deze stichting is eind 2014 opgericht en ziet toe op een adequate toetsing van ICT-toepassingen binnen het Nederlandse notariaat. Pas als nieuwe producten en diensten voldoen aan eisen op het gebied van betrouwbaarheid, continuïteit, beveiliging en privacy verstrekt de stichting toestemming voor toetreding. Ook wanneer de ICT-toepassing operationeel is, wordt met regelmaat getoetst.

NotarisID in 4 stappen:

  1. De Notaris stelt de identiteit vast, leest de gegevens van het identiteitsbewijs uit en voert standaard controles uit in bijvoorbeeld het Curatele- en Bewindregister en het Insolventieregister.
  2. De consument kiest een gebruikersnaam, ontvangt van de notaris de registratiegegevens, downloadt de app op smart phone of tablet en kiest een strikt persoonlijke pincode.
  3. De gevalideerde informatie is in beheer bij een onafhankelijke stichting onder Notarieel toezicht. Bij een authenticatieverzoek antwoordt het systeem met ja/nee.
  4. Bij een verzoek om gegevens worden alleen die gegevens verstrekt waarvoor de dienstaanbieder vooraf is geauthoriseerd en pas na uitdrukkelijke toestemming van de consument.
Conviso ID scanner
Om de zekerheid te verhogen, dat de juiste persoon met het NotarisID handelt wordt er bij het identificeren door de notaris en de controle van het identiteitsbewijs gebruik gemaakt van technisch hoogwaardige scanners van identiteitsbewijzen. Door het gebruik van de ID-scanner zal de notaris nog meer rechtszekerheid bieden.

Hoe krijg ik mijn gratis NotarisID?

Om in het bezit te komen van een gratis NotarisID kunt u binnenkort naar een notariskantoor bij u in de buurt. Bij dit bezoek neemt u een geldig identiteitsbewijs mee zodat uw persoonlijke gegevens bij de notaris in een digitale NotarisID kunnen worden vastgelegd.


De notaris zal hiervoor gebruik maken van een technisch hoogwaardige scanner om zo de gegevens uit te lezen en te controleren. Uiteraard zal de notaris u informeren over de vervolgstappen en het (veilig) gebruik van uw NotarisID.

Eerste deelnemende notariskantoren

Hoe gebruik ik mijn NotarisID?

U kunt uw NotarisID gebruiken op websites die dit ondersteunen. U herkent ze aan het rode NotarisID logo dat u linksboven op deze pagina ziet staan. Wanneer de website om uw gegevens vraagt, dan kunt u die gegevens veilig naar de website versturen door uw NotarisID gebruikersnaam in te vullen in het daarvoor bestemde vakje.


U kiest 'aanmelden' en ontvangt een melding op uw mobiele apparaat. In de melding vindt u de naam van de website en de gegevens die men van u nodig heeft. U geeft vervolgens toestemming om die gegevens te verstrekken. Zo weet u dus altijd wie voor welk doel uw gegevens gebruikt.

Belangrijk

Uw NotarisID is alleen veilig wanneer u de volgende gebruiksregels in acht neemt:

  • Geef uw gebruikersnaam en pincode nooit af aan derden en schrijf deze liever niet op

  • Voer uw gebruikersnaam alleen in wanneer u verbonden bent met https://www.notarisid.nl en het slotje naast de adresbalk van uw browser is gesloten

  • Lees het bericht op uw mobiele toestel zorgvuldig voordat u toestemming geeft voor een gegevenscheck. Klopt de naam van de website, kloppen de gegevens die men van u wil checken? Zo ja, dan pas geeft u toestemming